Specialist doctors, Digestive surgery Department

Dr.

Do Mai Lam Ph.D

Deputy chief of Digestive surgery Department

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: