Để nhận được chỉ dẫn chính xác vui lòng lựa chọn thông tin liên hệ như bên dưới

Contact

Bệnh viện hữu nghị Việt đức

Trụ sở chính

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Cơ sở hà nam:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Quan hệ báo chí:

 • Địa chỉ: Phòng 208 nhà A, Bệnh Viện Việt Đức só 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa cột sống:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa tế bào gốc:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa vi sinh:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa tiêu hóa:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa cột sống:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn

Khoa chấn thương chỉnh hình:

 • Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
 • ĐT: (844) 8.253.531 Fax: (844) 8.248.308
 • Email: bvvd@fpt.vn / vduh@fpt.vn