Specialist doctors, Hematology Laboratory

Mrs.

Tran Thi Hang M.D., M.A

Chief of Hematology Laboratory

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: