Specialist doctors, Digestive surgery Department

Ass.Prof

Do Truong Son M.D., Ph.D

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: