Specialist doctors, Department of Urology

Ass.Prof

Do Truong Thanh M.D., Ph.D

Chief of Department of Urology

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: