Specialist doctors, Pediatric and Neonatal Surgery

Mrs.

Dương Thị Phương Thảo

Head nurse of Pediatric and Neonatal Surgegy

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: