Specialist doctors, Anatomic Pathology, Cytological pathology and Forensic Medecine

Mr.

Ha Xuan Hop M.A.

Chief technologist of Anatomic Pathology, Cytological pathology and Forensic Medecine

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: