Specialist doctors, Department of Neurosurgery II, Neurosurgery center

Mrs.

Hoang Thi Hoa M.A

Head Nurse of Neurosurgery center; Head Nurse of Departement of Neurosurgery II

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: