Specialist doctors, Organ Transplant centers

Mrs.

Nguyen Thi Thu Huong M.A

Head Nurse of Organ Transplantation Center

 

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: