Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Ms.

Ta Minh Hien M.D, MA

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: