Specialist doctors, Hepato-Biliary Surgery

Trần Văn Bôn

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Position:

Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital.

Specialized:

General Surgery

Training and education:

2017: Graduated from Hanoi Medical University.

Expertise strengths:

Digestive Surgery – Hepatobiliary, Pancreatic…

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: