Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Ms.

Trinh Thi Yen M.D., M.A

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: