Specialist doctors, Anesthesia Surgical Intensive Care center

Mrs.

Trinh Thu Huyen M.D., M.A

Doctor

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: