Specialist doctors, Digestive surgery Department

MD

Vu Duc Thinh, MD

Surgeon of Digestive Surgery Department, Viet Duc University Hospital

 

Position:

Surgeon of Digestive Surgery Department, Viet Duc University Hospital

Specialized:

Digestive Surgery.

Training and education :

2013: Graduated from Hanoi Medical University.

2016: Residency at Hanoi Medical University.

Expertise strengths:

Digestive Surgery.

 

Lịch khám trong tuần của bác sỹ

Vui lòng chọn ngày khám bên dưới: