Hepato-Biliary Surgery

Expert team

Do Tuan Anh Ph.D.

Chief of Hepato-Biliary Surgery

Position: Chief of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Tran Dinh Tho Ph.D.

Chief of Personnel Department, Deputy chief of Hepato-Biliary Surgery

Position: Vice director of Viet Duc University Hospital. Deputy Chief of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc...

Do Manh Hung Ph.D

Doctor

Position: Consultant Former chief of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University...

Trần Văn Bôn

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: General Surgery Training...

Phạm Minh Hiếu

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Đồng Thị Hương

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Nguyen Hai Nam Ph.D

Deputy chief of Hepato-Biliary Surgery

Position: Deputy Chief of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Nguyen Thi Lan M.D., M.A

Doctor

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Nguyen Thu Ha M.D., M.A

Doctor

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...

Man Van Chung M.D., M.A

Doctor

Position: Surgeon of Hepato – Biliary Surgery Department, Viet Duc University Hospital. Specialized: Hepato – Biliary...